Com put admiratiu se mostra en Estagell,
Gloria del temps vinent, per més que vinga vell,
Gloria del sol francès, gloria del Rossello,
Dret sobre 'l pedestral, nostre gran Arago,
Dell cisell d'Oliva, reliquia sens igual
Vinguda per dormir, en terra maternal.

(Flors de Canigo, PERE COURTAIS)

A la Verge Inmaculada
Qual imatge modelada
Per Oliva l'escultor,
Tantas gracias atesora,
Es tant bella encantadora,
Que al mirarla roba 'l cor.
Son primor, delicadesa,
De sos contorns la puresa,
La dolsura sens igual,
Al geni que l'ha creada,
Tant perfeta y animada
Donara nom immortal.

(A Banyuls, ENRIQUETA PALER Y TRULLOL)